Un lector ens remeté unes imatges de com es troba el parc infantil de la plaça Castellet. Acompanyava les fotografies amb un lacònic " Quina meravella de parc".I és que el sòl de protecció de la zona de jocs infantils està fet malbé des de fa temps i convindria adobar-lo més aviat que tard. Però ja sabem que les coses de palau...   No cal recordar que aquest parc infantil és troba ben enmig de Cala Rajada a més de ser un perill pels infants usuaris del parc, diu molt de la manca de manteniment dels espais públics.