Estornells: festa al cel, plaga a terra


Febrer 2011
.

Tomeu Guiscafré