Tapen el forat però no del tot... Pepe Gotera y OtílioChapuzas
 a domicilio,
 titulava el còmic. Idò això mateix diu el lector que assegura que el forat gran s'ha tapat, però no va bastar l'asfalt i ha quedat un forat més petit. Un mes de vida li dona. I és que sembla que tornam a l'època dels nyaps i xapusses.


Aquest carrer necessita mà de metge. A la vorera s'hi pot llegir: baldosa y bordillo. Per si qualque responsable hi passa.


Al facebook podem llegir aquests comentaris: 

- Al menys ho fan amb amor, amb el cor 🖤 😅
 

- Esto es cala parcheada 🤦🏼‍♂️
Siempre hacen las cosas como el culo..

- Tot es municipi està igual , a Lionor Servera devant plaça castellet han fet igual 🤦‍♀️

- El carrer des Port, Migdia, Penyes, Montanyà es un despropòsit... Ino es fa res, per molt que les ho diguis.


I això que ara venen eleccions...