Diumenge, després de molt esforç i compromís col·lectiu, avançarem a la "nova normalitat". Amb un Pla que compagina la seguretat sanitària i la recuperació econòmica i social.

L'accident tengué lloc dilluns 15 cap a les dues de l'horabaixa a la carretera d'Artà a Capdepera. 

Segons Terraferida, a Capdepera afectarà a 86,6 Ha de 43 parcel·les


 Fotografia d'arxiu

Es disposa d'autorització de Costes, segons l'Ajuntament.

La Conselleria d'Educació cercava un espai gran i ben condicionat. El Centre Cap Vermell era la primera opció.

Els 25.000 € lliurats a l'Ajuntament encara no s'han fet arribar als afectats després d'un any i mig. L'esforç dels organitzadors sembla de bades quan és responsabilitat del consistori. 

De la cafetera a la "potada a la taquilla", walkies o la plaça d'inspector. Una entrevista "pactada" on no hi ha cap "re-pregunta"

Segons la Xarxa de Monitoratge de la Posidònia. Estudi finançat per l'"ecotaxa" i que ha presentat el Director General de pesca, Joan Mercant.
Cala Lliteres és un dels llocs on s'han registrat les densitats màximes.
La temperatura de l'aigua a 15 metres de fondària ha augmentat un grau entre 2018 i 2019.

Les torrenteres han obert camí cap a la mar 

Fets denunciats al jutjat des de gener...comencen a créixer els nans...


Informació d'IB3


Afirmen que en cap moment se'ls hi va demanar si ho podien fer i que l'empresa que ho fa té la maquinària llogada

Faran una proposició al Ple municipal demanant  la creació d'una Comissió sobre Radiofreqüències i Salut, prevista des de fa més de cinc anys en la disposició adicional desena de la Llei general de Telecomunicacions, i que l'Ajuntament no autoritzi la instal·lació d'aquestes antenes fins que es certifiqui la seva inoqüitat.


 Diversos comentaris a les xarxes comenten les obres i assenyalen la "curiosa" coincidència de l'adjudicació de les obres a les empreses que fan la casa del batle a Capdepera .


La CMAIB ha informat favorablement, amb un seguit de condicionaments, el “Projecte de reforç del dic del port de Cala Rajada i reordenació d’usos (TM de Capdepera)”

Inicià la seva sengladura a Capdepera com a diaca (1994-96) i en ser ordenat fou nomenat rector solidari de Capdepera i Cala Rajada (1996-1999) que compartí amb Andreu Genovart.


Objectiu: Destinació segura, sostenible i amb oferta diversificada

Contempla: Servei d’assessorament continuat per a ajuntaments
• Subvencions de promoció i assessorament per a Ajuntaments i mancomunitats en màrqueting i posicionament turístic sistematitzat.
• Subvencions als ajuntaments per remodelar comercialment les zones madures o turístiques per tal de generar liquiditat i activar producció.