Les reunions d'informació i participació que s'han dut a terme cada mes des de principi d'any entre l'ajuntament i els veïnats i veïnades del municipi, es reiniciaran al mes d'octubre. Aquesta decisió ve donada perquè durant la temporada d'estiu una gran part de la població treballa en el sector turístic i és més complicada la seva participació.

Des de l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Capdepera, en l'entrada del nou equip de Govern, es varen iniciar les reunions amb la ciutadania per tal de poder tenir informació directa de les seves demandes, mancances i possibles propostes pel municipi, així com tenir la possibilitat de conèixer als regidors i regidores de les diferents àrees i establir un clima de diàleg més proper i personal entre la institució i la ciutadania. D'aquestes han sortit propostes interessants i s'han pogut resoldre tota una sèrie de problemàtiques, que si bé, algunes ja eren conegudes pels representants polítics, s'ha pogut recopilar informació de primera mà que ha estat molt profitosa.

Així, les reunions han donat el seu fruit i s'han dut a terme algunes millores concretes i particulars i d'altres que afecten el conjunt de ciutadans i ciutadanes del municipi. D'altres han quedat a l'espera de poder ser executades pel seu alt cost i dificultat en la tramitació. No obstant això, totes les propostes són valorades i estudiades.

Des de l'Ajuntament esperen que les pròximes reunions que s'iniciaran per octubre, siguin tan participatives i productives com les que s'han dut a terme fins ara i en tot cas, durant l'estiu, tant la batlessa com els regidors i regidores estaran a disposició de la ciutadania per a qualsevol cosa, a través del telèfon de les dependències municipals o bé demanant cita presencial.