De novembre enllà agafa la manta i no la deixis estar
Dia 30 de Novembre.
Precipitacions: Pluges tot el dia i nit amb recollida de 28,5  l./m2. La major intensitat de la pluja en 11  l/h, que se produí a les 20 hores amb vent de Gregal.
Vent: Els vents que començaren de Mestral varen anant rolant cap a Llebeig i posteriorment a Gregal. Els vents més forts de 18 km/h. a les 20,30 hores en vents de Tramuntana i Gregal.
Temperatura: La temperatura màxima de 11,1 graus a les 10,50 hores amb vent de Llebeig. La temperatura mínima de 7,2 graus  les 20,40 hores amb vents de Tramuntana i Gregal.
Humitat relativa entre els 67 i els 92 %.
Pressió atmosfèrica entre els 1010,7 i els 1023,5 hPa.
Sortida de Sol a les 6,47 i la posta a les 16,23 hores.
 

Dia 29 de novembre.
Precipitacions: Continua la pluja amb una brusca minsa al dematí. amb recollida de 0,3  l/m2.
Vent: Vents de Tramuntana i Mestral. Tot el dia i nit els vents ens vingueren d'aquests dos indrets juntament amb els de Gregal. Els vents més forts de Tramuntana i Mestral de 24 km/h a les 0,10 hores.
Temperatura: La temperatura máxima de 11,1 graus a les 16 hores vent de Mestral. La temperatura mínima de  8,3 graus a les 10,30 hores en vent de Tramuntana i Mestral.
Humitat relativa entre els 58 i els 83 %
Pressió atmosfèrica entre els 1023,5 i els 10267,7 hPa.
Sortida de Sol a les 6,46 i posta a les 16,23 hores.Dia 28 de novembre.
Precipitacions: Petita brusquina amb recollida de 0,5  l/m2..
Vent: Vents de Tramuntana i Gregal. D'aquest quadrant bufaren els vents. Le ratxes més fortes de Gregal en 23 km/h. a les 23,20 hores.
Temperatura: temperatura màxima en 12,8 graus  a les 12,20 hores amb vents de Tramuntana i Mestral. La temperatura mínima en 10 graus amb vent del Nord.
Humitat relativa entre els 56 i els 77 %
Pressió atmosfèrica entre els 1024,4 i els 1027,5 hPa,
 Sortida de Sol a les 6,46 i la posta a les 16,23 hores.


Dia 27 de Novembre.
Precipitacions: Brusques matinals i entrada de fosca amb recollida de 1.-  l/m2. L'intensitat era de 0,4  l/m2 amb vents de Tramuntana i Gregal.
Vent: A
l principi del dia bufaren aquests dos endrets per rolar al final a Llevant i Gregal. La velocitat màxima del vents arribaren als 29 km/h. vents de Tramuntana i Gregal. Vents que aquests dies son el protagonistes.
Temperatures: La temperatura màxima de 11,7 graus a les 0,00 hores de vent de Tramuntana.  Temperatura mínima de  8,3 graus a les 11,40 hores amb vent també de la tramuntana.
Humitat relativa entre els 61 i els 82 %.
Pressió atmosfèrica entre els 1020,8 i els 1024,5 hPa.
Sortida de Sol a les 6,44 i la posta a les 16,24 hores


Dia 25 de Novembre.
Precipitacions: Brusques al final del capvespre ja fosc amb recollida de 3.-  l/m2. L'intensitat de la brusca fou de 8,8  l/h. a les 19,40 hores amb vents de Tramuntana i Gregal.
Vent: Els vents bufaren majorment de Tramuntana i Gregal.  Els vents més forts venien d'aquets dos endrets de 42 km/h. eran les 8,40 hores.
Temperatures: La temperatura màxima en 13,3 graus a les 12,20 amb els maeixos vents. La temperatura mínima  en 9,4 raus a les 20,10 hores en vents de Llevant i Gregal.
Humitat relativa entre els 57 i els 80 %
Pressió atmosfèrica entre els 1014,5 i els 1020,8 hPa.
Sortida de Sol a les 6,42 i la posta a les 16,24 hores.
Continua la Tramuntana i el règim de plugues.
Dia 24 de Novembre.
Precipitacions: Pluja matinal amb recollida de 17  l/m2. L'intensitat pluvial era de 25,8  l/h.  a les 10,30 hores amb vents de Tramuntana i Gregal.
Vent: Els vents de començaren de Llebeig per rolar a la Tramuntana i Gregal. Les ratxes més fortes en 29 km/h. eren de Tramuntana i Gregal  a les 23,40 hores.
Temperatures: Temperatura màxima de 12,2 graus a les 9 hores amb vents de Tramuntana i Gregal.  Temperatura mínima de 8,9 graus a les 0,40 hores amb vent de Llebeig.
Humitat relativa entre els 67 i els 90 %
Pressió atmosfèrica entre els 1008,3 i els 1014,8 hPa.
Sortida de Sol a les 6,41 i posta a les 16,24 hores.


Dia 23 de Novembre.
Precipitacions: Pluja al dematí i a la nit en recollida de 15,5  l/m2. L'intensitat máxima de la pluja arribà als 9,2  l/h. amb vents de Llevant i Gregal.
Vent: El dematí el vent bufava de Tramuntana i Gregal per anant a bufar de tots els indrets, majorment de Llebeig més tard. Les ratxes més fortes de 16  k/m hores de Llevant Gregal a les 3,50 hores.
Temperatura: La temperatura màxima de 10,6 graus a les 15,30 hores de  vent de Llevant i Xaloc. La temperatura mínima de 6,7 graus a les 10,10 hores de vent de Ponent i Mestral.
Humitat relativa entre els 70 i els 92 %
Pressió atmosfèrica entre els 1004,7 i els 1009 h Pa.
Sortida de Sol a les 6,40 i posta a les 16,25 hores.

De bon matí a Sa Farinera


Dia 22 de Novembre.
Precipitacions: Pluges durant totes les parts del dia amb recollida de  13  l/m2. El dematí  i el vespre acompanyada de tempesta. L'intensitat màxima de la pluja en 60  l/h. amb vent de Gregal a les 9,50 hores.
Vents: Els vents bufaren de diferents indrets majorment de Ponent i Mestral. Les ratxes més fortes de 31 km/h. de Ponent i Mestral a les 12,40 hores.
Temperatures: Temperatura màxima de 12,8 graus a les 1,40 hores. Temperatura mínima de 6,7 graus a les 12,20 hores.
Humitat relativa entre els 54 i els 85 %
Pressió atmosfèrica entre els 999 i els 1006,4 hPa.
Sortida de Sol a les 6,39 i posta a les 16,26 hores.


L'arc de Sant Martí va fer acte de presència


Dia 20 de Novembre.
 
Precipitacions: La recollida de la pluja amb 8  l/m2. L'intensitat de la pluja arribà als 7 l/h. a le 1,50 hores en vent de Llebeig.
Vent: Els vents que bufaren de la Tramuntana i Mestral varen anant rolant al Llebeig. Les ratxes més fortes de 21  km/h. a la 1,50 hores de vent de Llebeig.
Temperatures: Temperatura màxima de 13,3 graus  a les 0,10 hores. La temperatura mínima de 7,2 graus a les 22,10 hores.
Humitat relativa entre els 73 i els 91 %
Pressió atmosfèrica entre els 1008,6 i els 1013,6 hPa.
Sortida de Sol a les 6,36 i la posta a les 16,27 hores.


Dia 19 de novembre
Precipitacions: Continuen les pluges dematí, tarda i nit amb recollida de 18 l/m2. L'intensitat de la pluja arribà als 16,8 l/h. a les 2,40 hores amb vent de Llebeig.
Vent: Els vents que començaren de Mestral varen anat rolant a la Tramuntana i Gregal. Les ratxes més fortes en 48 km/h. a les 5,50 hores amb vents de Tramuntana i Gregal.
Temperatura: temperatura màxima de 15,6 graus  les 13,50 hores. Temperatura mínima de 11,9 a la 1,50 hores.
Humitat relativa entre els 73 i els 92 %
Pressió atmosfèrica entre els 991,9 i els 1008,7 hPa.
Sortida de Sol a les 6,36 i la posta a les 16,27 hores.
Brufau una copa pel que va passar 38 anys, tal dia com avui.


Dia 18 de novembre.
Precipitacions:  Pluja matí i nit amb recollida de 15  l/m2. L'intensitat màxima de la pluja va ser de 5,8 l/hora, eren les 0,40 hores en vent de Llebeig. 
Vent: 
Els vents bufaren de Llebeig  amb les ratxes més fortes de Migjorn en 31 km/h, a les 23,20 hores.
Temperatura màxima de 16,1 graus a les 14 hores. Temperatura mínima de 11,1 graus a les 6,10 hores.
Humitat relativa entre els 65 i els 96 %
La pressió atmosfèrica entre els 995 i els 1007,1 hPa.
Sortida de Sol a les 6,34 i posta a les 16,28 hores.


Dia 17 de novembre
.
Precipitacions:  Pluges en totes les parts del dia en recollida de 33,7  l/m2. El capvespre acompanyada amb una petita tempesta elèctrica. L'intensitat màxima de la pluja en 40,2 l/hora, a les 16,40 hores.
Vent: Els vents bufaren majorment de Llebeig, al migdia rolà a Mestral i encalmar-se al final del dia.
Les ratxes més fortes en 16 k/ h venien del Mestral a les 16,30 hores. 
Temperatura màxima en 13,3 graus a les 15,10 hores Temperatura mínima en 10 graus a le 7 hores.
Humitat relativa entre els 74 i els 93 %
Pressió atmosfèrica entre els 1006,9 i els 1014,9 hPa.
 

Dia 16 de novembre.
Precipitacions: La pluja es manifestà a totes les parts del dia, recollint 11 l/m2. L'intensitat arribà als 19,8  l/h.
Vent: Els vents que quan començà el dia eren de Tramuntana, rolaren a Xaloc i més tard a Ponent. Les ratxes més fortes de la Tramuntana en 27 km/h. a les 2,10 hores.
Temperatures: Temperatura màxima en 16,7 graus a les 10,50 h. hores.  Temperatura mínima en 10 graus a les 0,10 hores.
Humitat relativa entre els 74 i els 93 %
Pressió atmosfèrica entre els 1009,8 i els 1015,5 hPa.
Sortida de Sol a les 6,33 i la posta a les 16,29 hores.
Continuarem amb les pluges i baixada de la pressió atmosfèrica.Dia 15 de novembre.
Precipitacions: Pluges i brusques continuades durant tot el dia, la recollida molt beneficiosa de 40 l/m2. L'intensitat de la pluja era de 33,2 l/hora. Durant el capvespre aquesta acompanyada per tempesta elèctrica.
Vent: Vents continuant de Tramuntana i Gregal, en ratxes de Ponent de 21 Km/h. a les 5,30 hores. A darrera hora els vents giraren cap a Llevant.
Temperatures: La temperatura màxima de 15,6 graus a les 0,10 hores.  La temperatura mínima de 8,9º a les 18 hores.
Humitat relativa entre els 71 i els 90 %.
Pressió atmosfèrica entre els 1014,5 i els 1019,5 hPa.
Sol sortida a les 6,32 i posta a les 16,30 hores,
 

Dia 14 de novembre.
Precipitacions: Pluja nocturna amb recollida de 2,2  l/m2. Els vents bufaven de Tramuntana i Gregal.
Vent: El vent més fort bufà de Ponent amb 23 km/h a les 18,10 hores.
Temperatures: Temperatura màxima amb 17,6 graus a les 10,20 h. Temperatura mínima amb 15,4 graus a les 0,00 hores.
Humitat relativa entre els 66 i els 80 %.
Pressió atmosfèrica entre els 1019,4 i els 1021,7 hPa.
Sortida de Sol a les 6,30 h. i posta a les 16,31 h.Dia 9 de novembre
Precipitacions: Pluja matinal amb recollida de 6  l/m2. L'intensitat de la pluja arribà als 62 l/h.
Vent; els vents eren de Tramuntana i Gregal, giraren a Ponents amb ratxes les més fortes de 14 km/h. ja passades les 10 del matí.
Temperatures: La temperatura màxima en 20 graus a les 10 hores.  La temperatura mínima en 13,9 graus a les 0,00 hores.
Humitat relativa entre els 71 i els 88 %.
Pressió atmosfèrica entre els 1016,3 i els 1021 hPa.
Sortida de Sol a les 6,25 i posta a les 16,35 hores.
 


Dia  4 de novembre.
Precipitacions: Petita brusquina al capvespre, totalment inapreciable. Entrada la foscor començaren els llamps continuant per la nit.
Vent: Els vents foren majorment de Llebeig. Entre el Llebeig i el Migjorn bufà fins a 45 km/h. eren les 12,50 hores.
Temperatures: Temperatura màxima de 22,2 graus a les 12,40 h.  Temperatura mínima de 18,3 graus a les 16,30 hores.
Humitat relativa entre els 52 i els 87 %
Pressió atmosfèrica entre els 100,3 i els 1015,5 hPa.
Sortida de sol a les 6,18 i posta a les 16,41 hores.