La trobada havia estat organitzada per la confederació de grups "Ecologistas en Acción" i va tenir lloc a Barcelona el passat dia 16Ecologistas en Acción, una confederació de més de 300 grups ecologistes d’arreu de l’Estat, va organitzar, el passat dia 16 de novembre, una trobada en què es van analitzar els reptes i les propostes per a una pesca amb futur. En aquest esdeveniment hi participaren tant representants del sector pesquer artesanal de diferents punts de l'Estat com membres de la comunitat científica i experts en gestió pesquera i política comunitària .

L'objectiu principal de la trobada era el de divulgar els canvis de l'actual reforma de la Política Pesquera Comuna ( PPC ) amb tots els actors interessats  i donar una visió global de com afectaran aquests canvis a la gestió dels recursos i al treball diari dels pescadors artesanals . Igualment, i amb vistes a augmentar el cooperativisme entre pescadors, científics i societat civil , en la jornada també s'hi va analitzar la situació de les comunitats pesqueres artesanals presents, donant la veu i generant un debat constructiu entre els pescadors artesanals, mariscadores i altres convidats del sector primari procedents de Galícia , Andalusia, Balears, València i Catalunya .

 
Entre els participants en aquesta trobada, s’hi comptaven el Patró Major de la Confraria de Cala Rajada, i el Secretari de la mateixa entitat, Jeroni Ferrer, els quals van exposar la situació derivada de la creació de la Reserva Marina de Llevant de Mallorca, impulsada des de la mateixa Confraria i que permet la protecció i la regeneració dels recursos d'interès pesquer, garantint així als pescadors artesanals de la zona preservar la seva manera de vida tradicional.
 
Aquesta jornada organitzada per "Ecologistas en Acción" va comptar amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura , Alimentació i Medi Ambient,com a part del projecte “Seguiment i valoració de les polítiques de qualitat de l'aire i l’aigua, política agrària comuna, política pesquera comuna i conveni internacional de biodiversitat “.