L’Ajuntament de Capdepera ens ha fet arribat un dossier que recull quatre projectes de gran envergadura que s’han sol·licitat al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. La finalitat és la modernització d’infraestructures turístiques del municipi de Capdepera.

   Després d’una introducció amb les característiques del municipi, especialment pel que fa a l’aspecte del turisme, que justifiquen les demandes d’inversió, passa a descriure les  quatre actuacions proposades.

Actuació 1.  Embelliment del poble de Capdepera, per tal d'oferir els seus atractius als visitants. Les actuacions previstes són: traçat d’una ruta òptima de visita i definició del paviment dels carrers que formin part de la ruta, així com la peatonització o semipeatonització d’alguns carrers. Es preveuen cinc punts bàsics: el Castell al  nord, l’Alzinar al  sud, la plaça de l’Orient al centre, el teatre municipal a l’est i l’oficina d’informació turística-centre d’interpretació, a l'oest. Aquí s’inclouen actuacions en mobiliari urbà i il·luminació. El pressupost puja a 1.947.631 euros.
Image

Actuació 2. Renovació de paviment, voravies i millora de la xarxa de clavegueram i col·lectors de pluvials. Es determinen dues zones d’actuació (veure gràfic). A la zona 1, s’avaluarà la capacitat dels col·lectors de pluvials i de renovació de les aigües residuals, substituint les infraestructures obsoletes. Asfaltat de carrer i renovació i millora de les voravies, especialment del carrer Pizarro. Renovació de l’estació de bombeig. Zona 2. Asfaltat de carrers i millora de voravies. El pressupost d’aquesta actuació puja a 1.261.586 euros sense IVA.

Actuació 3: Renovació dels passeig marítim. Es pretén reordenar els elements que conformen el passeig i aprofitar al màxim l’espai, permetent mantenir les activitats dels establiments de restauració. El projecte inclou: Ordenació de la via pública entre el carrer Castellet i Son Moll, instal·lació de noves zones verdes, canvi de l’asfalt  per  “duromarès”. El projecte puja 1.384.218 euros sense IVA.

Image
Actuació 4. Implantació i desenvolupament del servei d’informació turística i instal·lació de senyalització de direcció, localització i interpretació en el municipi. Aquesta actuació inclou l’adequació de les oficines d’informació, instal·lació de casetes informatives, informació turística via telefònica, creació d'una base de dades de recursos turístics, projecte de senyalització i instal·lació d’aquesta. El pressupost és de 449.410 euros.


Com veis, es tracta de quatre actuacions molt ambicioses, que  depenen de l’arribada o no de fons per part de l’Estat, en conjunt parlam de 5.042.845 euros, que són més que necessaris per a rentar la cara al municipi i millorar les infraestructures turístiques, del tot obsoletes i mancades d’una financiació estatal.


Nosaltres, com l’equip redactor del projecte, en quedam a l’espera de la confirmació.