Image

Dia 26 de gener, a un Teatre Municipal ple de gom a gom, es presentà el llibre “Vetleries: vivències i cançons d’un poble. Capdepera”.

    Es tracta d’un acurat treball d’investigació promogut per l’Ajuntament de Capdepera, per mitjà d’una beca d’investigació. Aquestes beques han estat un bon instrument per a  fomentar  la recerca i la documentació de diversos aspectes etnogràfics, històrics i culturals del nostre poble.

ImageImage
   La presentació començà amb unes paraules de benvinguda a càrrec del regidor de cultura, Rafel Fernández, i de la directora de política lingüística del Consell de Mallorca, Rosa Barceló. Després Miquel Sbert, que també ha fet el pròleg del llibre, ens va fer cinc cèntims del contingut d'aquesta obra i de la importància de treballs com aquest per a mantenir la memòria d’uns costums, tan arrelat en el poble fa uns anys i avui en dia desapareguts per complet. Era altre temps. Acte seguit varen ser les autores les que, en forma de glossat, enfilaren algunes caracteristiques de l’obra, com l’havien orientada i els continguts més rellevants. En Tòfol Sureda ens explicà com havien enregistrat les cançons dels CD inclosos al llibre.
Image

   Per acabar la presentació va tenir lloc una posada en escena, una recreació, d’una vetleria que finalitzà amb una ballada improvisada, amb disfressats, pròpia de l’època de l’any.
   A la sortida, es va regalar un llibre als assistents i s'oferí un refresc, com ja és habitual en aquests actes.

Image
   No cal dir que l’acte resultà molt emotiu, especialment per a la gent gran que va ser protagonista d'alguna d’aquestes vetleries de Capdepera
   Enhorabona a les autores, i als col·laboradors, per la feina feta.

El llibre “Vetleries: vivències i cançons d’un poble. Capdepera” ha estat realitzat per:
CATALINA ALZINA GÓMEZ-QUINTERO
MARIA DEL ÀNGELS GÓMEZ-QUINTERO
ELIONOR GÓMEZ-QUINTERO GARAU
BEL MOREY GENESTRA
MARIA ESPERANÇA RIERA LLINÀS


Amb la col·laboració de: ANTÒNIA FLAQUER FERRER
ANTÒNIA VAQUER AGUILÓ
JOANA COLOM BRUNET
MARGALIDA MAYOL LLULL
MARIA LLULL ESCALES
TÒFOL SUREDA ADROVER

La lletra de la cançó que oferim a la secció de so

DE DAMUNT SA TORRE CEGA

De damunt sa Torre Cega
tot Cala Rajada veig
les seves hermoses cases
i lo seu pinar tan verd.

D’aquí dalt contempl es faro,
cala Gat i es Faralló
Son Moll i sa Pedruscada
n’Aguait i es Carregador.

Don Epifanio va ser
el primer qui edificà
i va fer una hermosa casa
per venir a estiuejar.

Don Francisco Castellet
n’ha pres una gran tirada
està fent un gran hotel,
entrant dins Cala Rajada.

Ara en sortir els mariners
tots alegres a fer cala
i automòbils que davallen
entrant dins Cala Rajada.

Adéu, Cala Rajada,
nunca más volveré a verte.
Aquí vengué a estiuejar
una infinidad de gente.

 

Definició de vetleria, “vetlleria”, diu l’Alcover-Moll, que és el “lloc on es reuneixen les treballadores de la indústria de palma, a treballar la vetllada” i dóna el diccionari a la paraula el marc referencial de Capdepera.

Una altra definció 34. Vetleria: Lloc –generalment una casa particular gran- on antany es reunia la gent al vespre per fer llata. L’agrupament per fer llata era una manera d’estalviar llum particular i de fer aquesta tasca més divertida; així, servia una mica d’esbarjo de la resta de tasques diürnes. A les vetleries es feia obra comuna o en sèrie, i llavors cadascú a casa seva es dedicava a fer unes tasques específiques del procés de l’obra de palma: uns cosien, d’altres passaven anses, etc. Les vetleries s’establien per barriades i n’hi havia algunes que reunien més gent que d’altres.