Image

Carrer des clot de saGrava

Carrer des Clot de sabrava

Carrer des Clot de sa Grava

Image
Un peu per aquesta foto
Després de anys i panys d'espera per dur endavant la reforma del camí de les Atzavares, a la fi s'han posat en marxa les obres… ja se sap "nunca és tarde si la dicha es buena". Però… hem de patir les obres just al començament de la temporada?