• Com un sol: comparança que s'aplica a persona o cosa molt bella, o brillant, o dotada d'alguna qualitat extraordinària.
  • Fer un sol de justícia, o un sol que bofega, o un sol que estavella o esquerda les pedres, o un sol que crema (o que torra) es cul a ses llebres: fer un sol molt fort.
  • Pesar el sol abans de sortir: esser molt llest, molt deixondit d'enteniment (Mall.).
  • No tenir més que el sol que pega a la cara: esser extremadament pobre, no tenir res (val.).


Fotografies: Margalida Bover