inici

Cap Vermell

Foto del mes (06)

Vicente Barón ens proposa unes escultures verticals que funcionaran com a tòtems per reforçar la idea d'horitzó. Les escultures sorgeixen a partir de l'anàlisi de l'arquitectura i l'urbanisme contemporani. Fan èmfasi en els elements arquitectònics que possibiliten la contemplació com poden ser els balcons, escales, finestres, portes. També en elements quotidians del mobiliari com les cadires o els bancs urbans. Elements que segons la seva ubicació, escala o disposició poden funcionar com a metàfores de l'aïllament, de la incomunicació i de la gradual pèrdua del sentit de pertinença al lloc. Fan referència a l'ésser humà, però per mitjà de la seva absència. 

Cadires o bancs buits amb l'únic referent al seu últim usuari d'una tovallola o mocador abandonat. 
Es pretén desconcertar l'espectador per mitjà de continus canvis d'escala en els elements arquitectònics per incidir en la soledat i el desarrelament. Només per mitjà del passeig continu dels transeünts a la recerca del seu lloc s'intentarà donar sentit a la pròpia existència.


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar