Glosat de Biel Torres escrit l'any 1998, dedicat a la primera marxa pel tren de Llevant.
Jo vull un tren...
per anar a Ciutat!
Jo vull un tren...
per anar al mercat!
El dimecres a Sineu
amb en Toni i en Bernat!
Jo vull un tren...
per viatjar content!
Jo vull un tren...
de tarannà valent!
Que circuli puntual
del llevant fins al ponent!

Jo vull un tren...
per pujar al cel!
Jo vull un tren...
per baixar a l’infern!
I deixar-hi que s’hi torrin
tots els membres del govern!

Jo vull un tren...
per vendre el cotxe!
Jo vull un tren...
per anar de festa!
Diners dins la butxaca
i acabar la protesta!

Jo vull un tren...

de xiulet encès!
Jo vull un tren...
per anar a comprar!
Gaudint i fora presses
tot Mallorca travessar!

Jo vull un tren...
que sigui modern!
Jo vull un tren...
elèctric i present!
L’enyorança revenir
obeint el sentiment!

Jo vull un tren...
que sigui respectuós!
Jo vull un tren...
per sentir-me orgullós!
Que em toqui el sentiment
i em bressoli tendrament!


Biel Torres – desembre 1998


foto 2012