1998. El batle de Capdepera era Joan Pascual; el d'Artà, Montserrat Santandreu; de Sant Llorenç, Mateu Puigrós; de Son Servera, Francisco Barrachina; i de Manacor, Catalina Sureda. 

El Govern Balear el presidia Jaume Matas. I hi havia, entre d'altres, els consellers del PP: Joan Flaquer Riutort, Josep Juan Cardona, Francesc Fiol, Joan Verger, José María González Ortea o Bartomeu Reus.

Al Consell de Mallorca hi havia el primer pacte de progrés presidit per Maria Antònia Munar i com a consellers hi havia, entre d'altres; Joan Francesc Triay, Pere Sampol, Antoni Diéguez, Mercè Amer Riera, Francesc Antich Oliver, Damià Ferrà-Ponç, Damià Pons i Pons, Mateu Morro i Marcé o Francesc Quetglas.