Índex de l`article

Unes celebracions riques en ritus i signes.

VIGÍLIA DE PASQUA.

Sempre hem sentit parlar de la Vigília Pasqual, com una de les celebracions i missa més importants del calendari cristià. Celebració també anomenada Vetlla Pasqual o la Gran Vigília de Pasqua, és una litúrgia que se celebra a les esglésies cristianes tradicionals com a primera celebració oficial de la Resurrecció de Jesús. La Vigília Pasqual o la nit del dissabte al Diumenge de Resurrecció és una nit de vetlla en honor del Senyor, i la vigília que es du a terme commemorant la nit santa en què Jesús ressuscita.Una celebració rica en ritus i signes, amb el color litúrgic blanc, que és el de les festes de Jesús i que consta de quatre parts.

La primera part és el ritu del lucernari, on es beneeix el foc a fora del temple, del qual s'encén el Ciri Pasqual, a continuació, entren els assistents al temple, encenen totes les candeles que porten del Ciri Pasqual, per llavors col·locar-ho al centre del presbiteri i s'encendrà els vespres de certes solemnitats fins al dia de l'Ascensió.

La segona part consisteix en la proclamació de la Paraula de Déu, amb un nombre de lectures considerable (quatre i l'evangeli), ja que es fa una mirada a tots els principals esdeveniments de la història de la salvació.La tercera part és la litúrgia baptismal, és la part on es beneeix l'aigua de la pila baptismal, aigua que servirà per als batejos de tot l'any, després es renoven les promeses baptismals i llavors s'aspergeix a tots els fidels amb l'aigua beneïda.L'última part de la Vigília és l'Eucaristia.

Històricament, se celebrava a les hores de foscor entre la posta de sol del Dissabte Sant i la sortida del sol del dia de Pasqua. Un dia que per tradició, els infants són batejats amb "l'aigua nova", costums que ja no estan tan arrelades en la nostra comunitat religiosa, ni entre els cristians de les nostres parròquies, ja que fa anys que no es batia cap infant aquest dia i que ja fa uns anys que aquesta missa se celebra molt més prest, abans de la posta de sol.A les dues parròquies hi hagué una participació menor que als altres actes de Setmana Santa, moltes vegades, perquè els feligresos prefereixen anar a la missa de Pasqua, com també per l'hora de les celebracions, a les 19 h i a les 21 h. Oficià les Vigílies el rector Mn. Xisco Bernabeu, amb l'ajuda dels escolans de cada parròquia.