Índex de l`article

Dijous Sant. Missa del Sant Sopar/Divendres Sant. Celebració de la Passió del Senyor


Els següents actes de la Setmana Santa catòlica, després del Diumenge de Rams, són La Missa del sant sopar el Dijous Sant, i La celebració de la Passió del Senyor el Divendres Sant.Els dos actes es celebraren a les 18 h a Cala Rajada i a les 20 h a Capdepera. La Missa del sant sopar amb la representació del lavatori de peus a alguns dels assistents, per part del celebrant, és una part important de la cerimònia, que representa quan Jesús ho va fer amb els seus apòstols.El Dijous Sant, considerat el dia de la fraternitat, ja que Jesús, amb l'acte de compartir el pa i el vi amb els seus deixebles i després rentar els seus peus, es feia servidor dels altres, com també el recordatori del sant sopar, el darrer que Jesús va celebrar amb els seus deixebles abans de ser capturat.


Cerimònies amb una àmplia participació de fels a Cala Rajada, on tornaren a assistir els infants de la catequesi, acompanyats dels seus familiars, i a Capdepera la participació va ser menor.
Participaren en el lavatori de peus els infants de la catequesi a Cala Rajada i alguns voluntaris més joves que acudiren a la missa a Capdepera.

Acabades les celebracions només a Capdepera hi va haver processó, sortiren els passos de l'Esperança, La Verònica i el Crist a la Creu, en un recorregut per Vila Roja i amb l'acompanyament musical de la Banda de Cornetes i tambors, que donà un punt de solemnitat.

Acabada la Missa del sant sopar, va quedar oberta la Casa Santa a cadascuna de les parròquies i posteriorment se celebrà l'Hora Santa.