Continuen les propostes


de cara a les


IV Jornades d'estudis locals.

Joan Buades (Mallorca, 1963) és un investigador i escriptor especialitzat en recerca crítica sobre globalització, turisme i ambient. Llicenciat en filologia catalana (1986), té una diplomatura en Estudis Avançats en Geografia Regional (2009) per la UIB. Forma part de Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i Territori del departament de Ciències de la Terra de la UIB i és membre de l'equip de recerca de l'ong AlbaSud. Investigació i comunicació per al desenvolupament (www.albasud.org).

Com a autor individual, ha publicat cinc llibres, tres dels quals centrats en el paper del turisme a les Illes Balears i al món:

  •  On brilla el sol. Turisme a Balears abans del boom (Eivissa, Res Pública Edicions, 2004).
  • Exportando paraísos. La colonización turística del planeta. (Palma, La Lucerna, 2006).
  • Do not disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un imperio turístico (Barcelona, Icaria, 2009).

Els altres dos tenen a veure amb la història oblidada del moviment llibertari a Mallorca i a la proposta d’una pedagogia intercultural a l’educació de les Balears:

  • El Món a l'escola/L'escola del món. Manual d'educació intercultural per a la Secundària de les Illes Balears (Palma, Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, 2007).
  • Gabriel Buades i Pons. Pol⋅len llibertari (Palma, Associació Cultural Índex i Edicions El Moixet Demagog, 2005).

És coautor de diferents obres col·lectives, com ara

  • “Copenhagen and Beyond: Tourism and Global Climate Justice” dins Disaster Prevention in Tourism. Perspectives on Climate Justice (Chiang Mai, Tailandia, Ecumenical Coalition on Tourism  i EED Tourism Watch, 2009).
  •  “Dessalar la Mediterrània? De quimera, negocis i béns comuns” dins Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica (Barcelona, maig de 2008) [http://www.ub.es/geocrit/-xcol/137.htm].
  •  “Balears, paradís turístic: saqueig, aculturació, consens” dins Història i memòria: el Franquisme i els seus efectes als països catalans, (València, Universitat de València – Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 2007).
  •  “Ecotaxes, turisme i canvi ambiental a les Balears” dins ¿A qué llamamos ecotasa? (Palma, Monograma, 2001).

Ha publicat nombrosos articles i papers en diferents mitjans. Entre ells, destaquen:

- “El turisme i la justícia climática global” (a “Papers de sostenibilitat”, Ecoconcern – Ajuntament de Barcelona, núm. 25, novembre  2009).

- “Migraciones: el imán de la especulación turística y residencial” (a “Ecología Política”, núm. 33,  juliol 2007).

- “Turismo, fiscalitat i sostenibilitat: el laboratori balear” (a “Medi ambient, tecnologia i cultura” núm. 34, octubre 2003).