Gabellins i gabellines
A tots vos vull saludar,
Passam el corona virus
I vos vull encoratjar,
Que tot en aquesta vida
Ens arriba per millorar.
Sempre positiu té un caire,
Que cal saber-li trobar.
Quedau a casa, guardau-vos bé
I si no és ben necessari
No sortigueu al carrer.

Fe i esperança demanaré,
Que sí que estic ben segura,
Que tot acabarà bé. (2).