N'Adam té 9 anys i estudia a "S'Alzinar"








Les vocacions de cadascú es poden manifestar des dels primers estadis del desenvolupament personal, o aparèixer, sobtadament, en qualsevol moment de la vida. Sigui com sigui, sembla que tots nosaltres, des de ben tendres, manifestam, o no, una certa predisposició cap a un o altre camp de la creativitat o del saber, siguin la música, el dibuix, les matemàtiques o l'escriptura.

Un dels camps creatius que sovint es posen en relleu molt aviat, és precisament el del dibuix. Hi ha infants que, de ben petits, ja demostren una traça innata, un sentit de les proporcions admirable, impropi de l'edat i que, evidentment, ningú encara  ha tengut d'ensenyar-los.

I si no fixau-vos en l'esbós que acompanya aquests comentaris i que ha arribat a les nostres mans. L'autor: Adam Kasbaoui, i té... 9 anys! I preneu en consideració que molts d'adults, segurament la majoria, no seríem capaços de fer res semblant. Es tracta, com deim en el titular, d'un artista en potència, com segurament n'hi tants d'altres que ens passen desapercebuts. 

Del que es tracta és que aquestes vocacions incipients trobin una bona acollida, siguin conduïdes pel camí adequat i puguin cristal·litzar en forma d'artistes de primera línia.

Endavant, Adam!