"El domini de la por és l'inici de la riquesa"...Bertrand Russell

 

O millor seria així? Posau alarmes que venen els "okupas". No sé si els bancs (com a propietaris del major nombre d'habitatges buits) o les empreses de seguretat (negoci que augmenta exponencialment després de qualsevol reportatge sobre ocupació d'habitatges) estan darrera aquest nou muntatge amb el segell incofusible anomenat por; el cas és que la dreta, tant mediàtica com política, demana mà dura. El que és segur és que la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses. Ens ha ensenyat que la premsa és de cada dia més mediocre i més escolaneta, o sigui, de cada dia més servil davant el poder i tot el que aquest defensa. La seva degeneració és el seu fracàs i, al mateix temps, la seva delació. Es delata la seva definició mitjançant la seva funció distorsiva i allò que hauria de servir per orientar  la societat és, en realitat, un negoci per a desorientar. Gairebé ningú no xerra de la llei aprovada fa poc pel Govern català que podria ser un referent.

Pràcticament, ens venen a dir, els "atresmedias i mediasets ..." de torn, que davalles a comprar el pa, vas a passejar el ca  o surts un cap de setmana de ca teva i quan tornes, hi trobes un "okupa". Han tingut molta de cura a posar aquesta paraula amb k i no amb c. L'objectiu de la informació és criminalitzar els moviments socials en pro d'un habitatge digne. El seu missatge és tan brutal que és molt difícil que passi desapercebut a ningú.

Així i tot, ens hauríem d'imaginar tot aquest afer a l'inrevés. Imaginem-nos que els informatius ho fessin tot assenyalant els de d'alt. Començant pels propietaris i acabant pels fons voltors i els bancs. Més o manco vendria a ser així, per exemple:

"...En Xavier fa deu anys que viu a tal pis de lloguer i no deixen, any rere any, d'apujar-li el lloguer sense cap justificació i abusivament, sense res a canvi..."

"...Na Manoli des que es va divorciar viu a una habitació de 12 metres quadrats on els propietaris li cobren 500€ de lloguer amb llum a part..."

Us imaginau que aquestes notícies o informacions començassin assenyalant directament  l'origen de tot? Els responsables que els inquilins se n'hagin d'anar de les seves cases per aquests abusos? Perquè si un propietari cobra 500€ per una habitació de 12 metres quadrats, per a mi, no té cap classe de credibilitat ni dignitat. I no es diferencia en res de cap banc. Que la gent s'instal·li a cases particulars en blocs de pisos il·legalment, ho trob molt mal fet i s'ha d'actuar amb les lleis vigents, faltaria més. També trob molt mal fet la dolentia i l'actitud dels propietaris, immobiliàries i bancs, tan grollers com els mateixos "okupas".

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, hi ha gairebé 3,5 milions d'habitatges buits, el que suposa el 13,7% del total del parc nacional, un alt percentatge d'aquestes són propietat d'entitats bancàries o fons voltor que se les han apropiat  per l'impagament d'hipoteques... Si a això hi afegim allò  que l'estat té l'obligació segons l'article 5, de la Llei 24/2015 del 29 de Juliol, de no dur a terme cap desnonament sense oferir una solució habitacional, potser soni estrany, emperò  el guió televisiu és una cortina de fum per amagar el veritable problema: que els bancs fan i desfan així com volen, que els polítics ho consenten, i que la premsa manipula per a criminalitzar els indefensos. Països poc sospitosos de comunistes, com Anglaterra, compten amb un parc d'habitatges al voltant del 20% del total, mentre que a Espanya està pel 2%. Fixau-vos només a Cala Rajada. Hi ha més de vint immobiliàries, sense comptar les gestories que també hi fan publicitat, i tres finques d'habitatges d'immobiliàries en construcció. O sigui, en temps de no poder assegurar al 100%  com serà la propera temporada turística, la gent pareix ficar-se dins hipoteques. Deuen estar tots venuts?

I ara és normal que el sistema tengui por. La gent no ha pogut fer feina ni encara ha rebut la resposta per cobrar l'Ingrés Mínim Vital, ERTOS endarrerits.... L'atur puja... Hi ha incertesa. És normal que els poderosos es posin nirviosos i tenguin  la premsa com el seu aliat més fidel.

Al Congrés dels Diputats l'únic polític  que ha llegit l'article referent a l'habitatge, que figura a la Constitució, davant la dreta ha estat Pablo Iglesias a principis de setembre. Paradoxal que un membre del Govern el llegeixi davant l'oposició, quan hauria d'esser a l'inrevés."Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos"

 

Article 47 de la Constitució.