inici

Cap Vermell

Ca Nostra / Arran d'una dimissió
Si em permeteu la llicència, em dispòs a fer una sèrie de puntualitzacions, més bé aclariments, els quals – supòs – hauran de donar llum al moment actual que està vivint l’associació de gent gran “Ca Nostra” de Capdepera. Qui aquest article subscriu i encapçala amb nom, cognoms i fotografia, va dimitir, el proppassat 30 de març, com a membre de la junta directiva i del càrrec queostentava. Si qualcú vol continuarlahistòria de la gent gran de Capdeperaque fins aleshores hem anat publicant periòdicament, sense cap dubte que podrà fer-ho. El present article es pot – si es desitja – col·locar al final de la totalitat de narracions. Nosaltres, que hem decidit voluntàriament no continuar tenint accés ni a l'arxiu ni a les actes de Ca Nostra”,no podem, idò, continuar amb tan agradosa missió. Desprès de dos anys, calia fer, en vista dels esdeveniments, aquesta necessària retirada. Diuen que, quan un fa nosa, és millor retirar-se a temps i d’hora. I això és el que hem fet.

Puntualitzacions.- Un servidor està totalment d’acord amb l’elaboració – segons ens explicà la nostra regidora Mónica Viejo, a la darrera reunió a la qual vaig assistir – d’un rètol amb l’anagrama de “Coral gabellina de Ca Nostra. Capdepera” . El que em va semblar estrany fou que, finalment, la Coral no hagi pres part en el concert per a corals de la Tercera Edat, a Inca. Particularment, desprès d’haver-ho meditat bé, tampoc era tan forassenyat que, en cas de guanyar algun premi la nostra Coral, fos el president de “Ca Nostra” el que rebés el guardó en nom del col·lectiu de cantaires. Les reiterades negatives de la directiva de “Ca Nostra” envers de la no acceptació de la Coral Gabellina, com a coral de “Ca Nostra”, en el sí de l’associació, sempre em semblaren ridícules i desmesurades. Si els seus components són tots associats del Club i venen als nostres locals per fer els seus assaigs, per què, idò, impedir que sigui la nostra Coral? Tot plegat era un sense sentit. Un servidor, mentre va pertànyer a la directiva, solament comptava amb un vot, naturalment. Si de jo hagués depès, aquest assumpte ja faria temps que estaria resolt. Ha mancat bona voluntat per part de les dues associacions: “Coral Gabellina” i “ Ca Nostra”.

Consider encertada la decisió que la recaptació de bingo (37,50€ setmanals = 150€ mensuals) -- que és l’única activitat que genera benefici al Club – es destini al manteniment de la Coral. Sí que entenc que hi hagi hagut abandonaments a la directiva pel fet de l'augment un tant desmesurat de preus al bar del Club, tota vegada que el concessionari no paga llum, ni impostos, ni televisió ni certes despeses. Si la majoria de directius es decantà perquè no s’incrementàs el preu de certes begudes, entenc la seva reacció. Un servidor es va abstenir a la votació, però som de l'opinió que s’hauria de haver respectat el vot majoritari en contra de la puja.

La meva dimissió, la meva retirada, resta explicitada a la carta adreçada al president, la qual va llegir en el transcurs de la Junta Directiva del 6 d’abril, per a general coneixement – amb uns raonaments que justificaven la meva renúncia i amb la finalitat de deixar amb bon nom el meu pas per “Ca Nostra” i, al mateix temps, deixar oberta – sense rancúnia, i sí amb molt d’agraïment cap a la directiva i els seus associats pel que d’ells he rebut al llarg d’aquests dos anys – la possibilitat que, a la propera assemblea, nous aires, un altre tarannà, passin a fer-se càrrec d’aquesta benvolguda entitat, que veritablement s’ho mereix.

Tant de bo que això es faci possible. I si és mitjançant el concurs de gent de la coral o dels més joves dels socis, millor que millor.

Us ho desig de bon cor! Llarga vida a “Ca Nostra”!

Cordialment,

Bartomeu Melis

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar