ImagePer primera vegada s'ha demostrat estadísticament que l'ús d'internet reforça l'autonomia personal en els aspectes polític, empresarial o comunicatiu, entre més. Segons ha dit  el sociòleg Manuel Castells a la presentació dels resultats del Projecte Internet Catalunya, les persones més autònomes en algun aspecte són les que fan servir més internet en relació a aquest mateix, cosa que, al seu torn, els en reforça l'autonomia.

 

Aquesta però, és només una de les conclusions del Projecte Internet Catalunya, format per set programes de recerca que han analitzat, des del setembre del 2001 fins al juliol del 2007, la transformació de la societat, les administracions, les empreses, els mitjans de comunicació, les escoles i les universitats de Catalunya a en relació a internet. Segons la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Imma Tubella, que ha co-dirigit el projecte amb Manuel Castells, es tracta de l'estudi en ciències socials més ambiciós que s'ha fet mai al Principat. Les conclusions d'aquesta recerca feta a partir de 15.390 entrevistes presencials i 40.400 fetes a través d'internet es comencen a fer públics ara però a l'octubre es publicaran en llibre i a la web de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Els resultats del Projecte Internet Catalunya, a més, demostren que l'ús d'internet a les petites i mitjanes empreses es nota molt i té efectes positius, però només en cas que les PIME cooperin i actuïn en xarxa per innovar o assolir finançament, per exemple. Pel que fa a les escoles i els centres educatius, el programa de recerca confirma que, tot i que el 100% de les escoles i instituts del Principat tenen connexió a internet, se'n fa molt poc ús a les aules. Segons els investigadors cal canviar la manera d'ensenyar per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies, no només limitar-se a posar aules d'informàtica.

De fet, l'estudi constata que només un 3% dels ordinadors connectats en escoles són dins les aules ordinàries, mentre que els altres són en aules especials que només es fan servir en casos especials. Manuel Castells fins i tot ha apuntat que el mètode d'ensenyament actual podria tenir alguna cosa a veure amb el fracàs escolar perquè, mentre que els més joves fan un ús intensiu d'internet i les noves tecnologies i tenen una gran capacitat de fer diferents tasques alhora, l'escola no ha canviat el sistema de classes magistrals.

Pel que fa a la fractura digital Manuel Castells ha dit que el preu de la connexió a internet no impedia l'accés a les noves tecnologies, que com a molt era 'una molèstia', però que el més important era l'educació rebuda. Segons Castells, no és qüestió, tan sols, de tenir accés a la xarxa, sinó de tenir la formació adequada per saber per a què i com s'ha de fer servir, i en aquest sentit ho té més difícil el 55% de la població catalana que no ha acabat els estudis de secundària.

Finalment, l'estudi, tal com ja havien afirmat recerques d'altres països, demostra que internet no aïlla la gent, sinó que els que en fan ús són alhora els més sociables i els qui tenen més relacions personals fora de la xarxa, ja sigui amb els amics o la família.

A partir de l'octubre es faran públiques totes les dades i les seguirem comentant. La pàgina de referència és

 http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/index.html