Jornada d'una voluntària a les excavacions arqueològiques del Castell

 

Quan arribàrem a l'entrada del Castell, ja ens esperava un grapat de voluntaris amb el seu capell i moltes ganes i il·lusió per començar la feina. Llavors, tots agafàrem senalles i eines i ens dirigirem cap a la porta del Rei en Jaume. Davall unes lones, ens col·locarem dins l'habitacle i superfície a excavar.

Allà durant tot el matí, l'equip d'arqueòlegs -Catalina, Bernat i Pep, i noltros, els ajudants, compartirem tasques com picar i llevar terra i pedres, destriar teules i ceràmiques, escombrar, així com extreure senalles de l'habitacle amb el material sobrant.

Tota aquesta feina amb el sol que queia i la calor hagués estat ben dura però la tertúlia tan agradable que mantenguerem mentre gratàvem el passat del Castell, i les divertides anècdotes que es contaven... varen provocar que no ens n'adonassim i ben prest la jornada d'excavació ja s'havia acabat.

Pel que sembla vaig dur molta sort, de col·laborar únicament quan mancaven dos dies per concloure la campanya, ja que em vaig trobar la terra molt fluixa i bona de llevar. Les primeres setmanes, deien, el sòl era ben dur i costava d'entrar-hi. Per altra banda, aquell dia es va arribar a un nivell de trespol molt ben fet i bastant consistent. Aquest fet i el descobriment d'uns esgraons a un indret de l'habitació, en dies anteriors, es consideraren unes bones troballes, ja que segons el parer dels tècnics, enguany hi hagut menys ceràmica i monedes que en les habitacles descoberts en edicions anteriors. Sempre amb sentit de l'humor, els voluntaris vàrem concloure que segurament aqueixa debia esser una casa pobra, això sí, amb un bon trespol.

En una de les imatges es pot observar l'espitllera del mur, que va quedar ben neta de terra i vegetació, i va donar una estètica en aquest ja tercer habitacle, de la zona sud del Castell, i objecte d'aquesta quarta campanya d'excavacions al Castell.

 

La campanya del 2015 ha descobert un tercer habitacle a prop del portal del Rei en Jaume

El 10 de juliol els arqueòlegs Catalina Garau, Bernat Oliver i Josep Merino amb la col·laboració de més d'una dotzena d'il·lusionats voluntaris, varen concloure les tasques d'excavació del Castell de Capdepera, en concret, d'un dels habitacles de la zona sud.

Així durant aquests quinze dies s'han pogut delimitar els quatre murs d'un possible nou espai d'habitatge, que es comuniquen amb un segon espai, situat a una cota de nivell superior, mitjançant una escala, de la quan se'n conserven perfectament els esgraons. La nova habitació excavada també té dos nivells de trespol i una petita rampa d'accés al trespol situat al nivell inferior. Els murs d'aquest espai es troben referits.

Els tècnics estan satisfets amb els resultats obtenguts, que vénen a refermar els coneixements assolits en les excavacions anteriors. Des del punt de vista de les estructures, poc a poc, es va definint aquest nucli de cases adossades a la cara interna de la murada, vora el portal del Rei en Jaume, que es construïren en un moment en el que el pas de ronda era elevat i l'objectiu del castell ja no era la defensa. La seva edificació va provocar la inutilització de les antigues espitlleres i la seva conversió en vertaderes finestres que comunicaven amb l'exterior. Cada campanya d'excavacions dona més informació sobre com es distribuien aquestes cases, que hi havia dins els castell, i de l'estructura que tenien: on tenien el portal, per a què s'utilitzaven etc...

Enguany no ha estat una campanya massa rica en troballes materials, però malgrat tot, les ceràmiques i monedes que han sortit a la llum, evidecien que el moment d'ús de la zona se situa cap a la primera meitat del segle XVIII.