El passat divendres acabà la campanya d'excavació arqueològica en el recinte del castell. Seguint el pla previst s'ha excavat l'habitació que venia a continuació de la de l'any passat.

L'habitació és de petites dimensions i de forma trapezoïdal. La longitud, de 3,6 metres, i l'amplitud, a la part de la murada, de 3,1 metres; i a la part oposada, la que dóna al possble carrer, és de tan sols 2'5 metres. La superfície total és de 10 m2; un espai minúscul per esser considerat una casa.

L'habitacle estava dividit en dues parts més o manco iguals, una d'anterior i una altra de posterior. El sòl presenta un trespol de poca qualitat i les parets laterals estaven referides i emblanquinades, si bé just en queden traces. Per baixar del carrer a l'habitació hi ha dos escalons.

L'habitació excavada l'any passat era una mica més gran: 13m2. No sabem si aquests dos espais són una mostra del que ens trobarem en properes excavacions; més que habitatges semblen refugis i bastant moderns, del segle XVIII, al meu entendre.