Convocatòria pública per concedir dues llicències d'ús privatiu d'hort urbà de CapdeperaTermini de solicituds fins dia 6 d’abril.Al BOIB de 15/03/2016 es publica la Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de març de 2016 per la qual es convoquen les proves de maig de 2016 per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i Llenguatge Administratiu que expedeix la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10462/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Termini d’inscripció: del 21 de març al 7 d’abril de 201L’Ajuntament de Capdepera a través del departament de Medi Ambient s’ha adherit a la iniciativa d’estalvi energètic anomenada l’Hora del planeta.

En cas de mal temps, la inauguració es faria a l'entrada del Centre Cap Vermell on també hi ha 5 escultures.

ZOOTROPOLIS: Dissabte 12 i Diumenge 13 a les 17:00 h
CAROL: Dissabte 12 i Diumenge 13 a les 19:00 h

 

Anam a s'Ermita, dissabte 12 de març
La primavera és a tocar, dissabte 19 de març

 

Reivindica l'alegria dels carrers des d'uns colors molts vius i una abstracció grafitera