CIRCULAR INFORMATIVA

Des de la Policia Local de Capdepera, i en col·laboració amb el centre escolar, en observança de les diferents campanyes de conscienciació ordenades per la DGT en matèria d'usos i prevenció dels sistemes de retenció infantils als vehicles, i altra normativa vigent sobre senyalització vertical i vial, us remetem la present circular. 


 

Amb aquesta circular us informam que en properes dates, i de forma continuada i alterna, s'aplicaran les esmentades campanyes per a major seguretat dels menors, evitant així la congestió del trànsit en les entrades i sortides dels infants del centre escolar.

 Dites campanyes consisteixen en: 

  • comprovar “in situ” els usos per part dels menors dels obligatoris, consabuts i esmentats sistemes de retenció infantil als vehicles. 
  • controlar si els usuaris de la via compleixen la senyalització existent i les indicacions de l'agent encarregat de regular el trànsit durant aqueixes hores, amb la corresponent denúncia en cas de negligència.

 Aquesta circular informativa ha estat repartida al centres educatius del municipi.