EXP. NÚM: 193AG/16
DATA: DIJOUS, dia 1/SETEMBRE/ 2016.
HORA: 20:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 06.07.16.

II.- EXP. INTERNÚM.13 GC/2016: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

III.- EXP. INTER NÚM. 12 COMPTABILITAT/2016: PROPOSTA INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.

IV.-EXP. INTER NÚM. 4MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI EDIFICI CAN RATA.

V.- EXP. INTER NÚM. 5MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI EDIFICI IBAVI.

VI.- EXP. INTER NÚM. 6MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI COBERTA POLIESPORTIU ES FIGUERAL.

VII.- EXP. INTER NÚM. 7MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI REG CEMENTIRI MUNICIPAL.

VIII.-EXP. INTER NÚM. 8MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DE CANYAMEL.

IX.-EXP. INTER NÚM. 9MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI TERRA PARC INFANTIL SA GRAVERA.

X.-EXP. INTER NÚM. 10MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ZONA JARDINS CENTRE CAP VERMELL.

XI.- EXP. INTER NÚM. 11MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI PÈRGOLES I COLUMNES PARC INFANTIL DE S’ESCULL.

XII.- EXP. INTER NÚM. 12 MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ESCOCELLS DE LA PLAÇA DELS PINS.

XIII.- EXP. INTER NÚM. 13MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI FONT ACCESSOS PLATJA DE CANYAMEL.

XIV.- EXP. INTER NÚM. 14MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI FONT RODONA ENTRADA CANYAMEL.

XV.- EXP. INTER NÚM. 15MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ENLLUMENAT PASSEIG DE LES ATZAVARES.

XVI.- EXP. INTER NÚM. 16MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI ELECTRIFICACIÓ DEL CASTELL DE CAPDEPERERA.

XVII.-EXP. INTER NÚM. 17MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI SOLAR DEVORA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CAPDEPERA.

XVIII.- EXP. INTER NÚM. 18MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI CREACIÓ ESPAI AGILITY AL PARC SA GRAVERA.

XIX.- EXP. INTER NÚM. 19MC/2016: CRÈDIT EXTRAORDINARI INVERSIONS JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL CASTELL DE CAPDEPERA.

XX.- EXP. INTER NÚM. 20MC/2016: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT DE CRÈDIT AMORTITZACIÓ DE PRESTECS.

XXI.- EXP. NÚM. 190AG/2016: DECLARACIÓ SERVEI ESSENCIAL AUXILIAR POLICIA LOCAL.

XXII.- DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.

XXIII.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XXIV.- PRECS I PREGUNTES.

 

Capdepera, 29 d’agost de 2016.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.