EL GOB ACUSA AL SR. ANTICH DE PERDRE EL TREN I LA CREDIBILITAT


   Paradoxalment, en la setmana europea de la mobilitat sostenible el Govern ha anunciat que renuncia al tren fins a Alcúdia, i  segueix l'absurd de la discussió del tren al seu pas per Manacor que condiciona el futur d'aquesta línia de tren.

   Un incompliment inacceptable del pacte de governabilitat.

    Durant aquests dies hem sentit el ball de declaracions dels partits del pacte de govern, en la veu dels respectius representants parlamentaris i responsables municipals,  i de l'oposició, algunes de les quals, arriben a l'absurd. Tot per justificar que s'està perdent l'oportunitat històrica d'invertir i apostar clarament per l'extensió de la xarxa ferroviària a Mallorca.
   La Conselleria de Mobilitat és la única que ha aportat arguments tècnics, econòmics, i de criteris de mobilitat que avalen les opcions més adequades en cada cas: tren a Alcúdia pel seu traçat Nord i tren-tram en superfície pel cas del pas per Manacor del tren de llevant.
   Malauradament, el cap de l'executiu no piula i el partit que ha ben demostrat que treballa per les carreteres i no pel transport públic, UM, s'hi mostra en contra amb arguments absurds i en contradiccions constants entre les seves pròpies declaracions. Evidentment, l'oposició, el PP, aprofita la situació per deslegitimar el pacte i gaudeix de veure com passa el temps sense que es materialitzin cap d'aquestes inversions. I els ciutadans, incrèduls, hem de veure aquest trist espectacle per finalment quedar-nos sense tren.
   El GOB no pot més que expressar la seva total decepció i vergonya davant l'indignant descrèdit  dels nostres polítics per l'incompliment dels compromisos assumits respecte a la materialització d'inversions en nova infrastructura ferroviària en aquesta legislatura.

Image


TREN A ALCÚDIA: UNA OPORTUNITAT QUE NO ES POT ACCEPTAR PERDRE SR. ANTICH
   Des de fa mesos que assistim a les discussion amb arguments polítics i d'interessos particulars (PP-UM-PSOE) vers els arguments tècnics que es plantegen des del la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, en la discussió de l'arribada del tren fins a Alcúdia.
   Fa mesos també que el GOB es va posicionar fermament per la millor opció, tant des del punt de vista de criteris de mobilitat, com des del punt de vista d'impacte sobre el territori que representa l'opció Nord de l'arribada del tren al lloc més proper possible al nucli urbà d'Alcúdia.
    Fa mesos que es va presentar l'estudi tècnic d'anàlisi d'alternatives des dels punts de vista de mobilitat, territorial i ambiental que avala l'opció Nord. I ara, es troba en exposició pública l'estudi d'impacte ambiental de ambdues alternatives (Nord i Sud) pel que fa al tram central del recorregut, tenint en compte també les diverses opcions tant de la sortida de Sa Pobla, com de l'arribada al municipi alcudienc.
   Els arguments reivindicats des de bon principi pel GOB per optar per l'opció del corredor Nord, es varen veure avalats per l'estudi tècnic presentat per la Conselleria:
   ·    permet l'arribada del tren fins a Alcúdia poble, la zona de més densitat de població resident, que és a la població a la que se li ha de proporcionar un servei públic per cobrir les seves necessitats de desplaçament obligats, sigui per raons de feina, estudis, oci, etc. Els turistes, també segur que el faran servir, i aquests, que el faran servir puntualment, poden desplaçar-se fins el punt d'arribada amb un bon enllaç de transport públic. El tren no s'ha de pensar pels turistes que el faran servir ocasionalment sinó pels residents d'Alcúdia que el faran servir diàriament.
   ·    des del punt de vista de consum de territori i impacte territorial, l'opció Nord, paral·lela a la carretera actual i per tant, al costat d'una infrastructura ja existent, és la més idònia, precisament perquè evita una nova obertura i fragmentació del territori en un altre indret. A més, impossibilitarà la futura conversió de la carretera actual en autopista i n'evitarà la necessitat, ja que donarà una solució de transport públic a l'afluència de persones a Alcúdia.
   ·    l'arribada del tren a Alcúdia fa més fàcil la construcció d'un tramvia cap al Port de Pollença i Can Picafort.
   Ara, just en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, i mentre la Conselleria de Mobilitat ha tret a informació pública l'estudi d'impacte ambiental de totes les alternatives, ens trobam amb la decisió final del Govern del Sr. Antich de NO fer aquest tren en aquesta legislatura. Ha quedat clar que l'Ajuntament d'Alcúdia, no volia tren. La discussió pel traçat, ha estat una simple excusa. La realitat és que Alcúdia, ha perdut l'oportunitat històrica de tenir el tren, amb el silenci i complicitat del President Antich, que incompleix així un altre dels seus compromisos assumits en el pacte de governabilitat.  Inacceptable.


Image

MANACOR, SÍ AL TREN- TRAM EN SUPERFÍCIE
   Pel que fa a Manacor, el GOB, vists els informes tècnics, comparteix i assumeix l'opinió de la Plataforma en Defensa del Tren, com a grup organitzat de gent de Capdepera, Son Servera, Artà, Sant Llorenç, Son Carrió i Manacor amb els quals fa onze anys que demanam conjuntament el retorn del tren al Llevant. Els arguments:
   - Un tren tram és un tren elèctric que dins els pobles i ciutats es comporta com un tramvia, circula a menys de 50 km/h, té una alta capacitat de frenada i no necessita barreres de seguretat. Per tant, és un element que NO XAPA, no és perillós i no molesta. No estam parlant d'un tren com el que actualment ens du a Palma. Parlam d'un tren que ha de partir de l'estació actual i arribar, sense més transbordaments, a Artà.
   - Que el tren tram passi en superfície creim és la millor opció per a tots els manacorins, els comerciants en especial, i també és la millor opció per a tots els futurs usuaris de Sant Llorenç, Son Carrió, Artà, Son Servera i Capdepera.
   - Soterrar el tramvia a Manacor, com demana el batle Pastor, suposaria un malbaratament de doblers públics. Volem pensar que el ple de l'Ajuntament va votar a favor de soterrar-lo quan no se sabia les característiques que tendria i es pensava en un tren dièsel. Nosaltres tampoc no el voldríem si fos així. Volem que la Conselleria inverteixi aquests doblers que s'estalvia i que ja té, en l'extensió de la xarxa i millora de l'actual. No volem que enterrin els doblers de tots. I suposam que els veïns del passeig tampoc no voldrien suportar vint-i-quatre mesos (2 anys) d'obres de soterrament.
   - La proposta de la plataforma Un passeig sense tren que demana que els usuaris de tren que venguin d'Artà amb el tren-tram baixin a la plaça Madrid, pugin a un bus que els dugui a l'estació i que aquí pugin al tren per anar a Palma va en contra de l'eficàcia del transport públic, a més de ser una mostra d'egoisme pur: voldrien ells, en anar a Palma en tren, devers Inca baixar-ne, pujar a un bus i passats 1,6 km tornar a baixar i pujar de nou al tren?
    - La demanda de la Consellera Insular de Medi Ambient, i regidora a l'oposició a Manacor, Catalina Julve, diu poc a favor del seu càrrec: treure el tren per defora del poble suposaria un consum molt gran de territori i allargar el temps de recorregut del tren per arribar d'Artà a Manacor. Suposaria  l'expropiació de terrenys a uns veïns que ja han patit la fragmentació que ha fet el desviament del torrent i la construcció de la ronda nord.
   -  A tots aquells que ara, onze anys després de la primera Marxa, troben que hi ha alternatives al tren, dir-los que nosaltres creim que sí, que també s'ha de fer una bona xarxa d'autobusos que arribin on no pot arribar el tren, però que la línia de Llevant ha d'existir perquè els ciutadans del Llevant no som de segona i tenim dret a poder emprar el tren com a mitjà de transport públic, eficient i útil. Així funciona als llocs on ens hauríem de mirar: xarxa de tren amb xarxa de busos complementària. A Mallorca només tenim carreteres (i sense autobusos!). Queda molta feina per fer.
En ambdós casos el GOB està convençut que les opcions que ha plantejat la Conselleria de Mobilitat són les òptimes. Només falta que el nostre President,  i els partits que conformen l'executiu,  actuant tant en l'àmbit de govern de la comunitat autònoma, com en l'àmbit municipal, obrin els ulls al sentit comú i a la responsabilitat, deixin de banda les ambigüitats, manipulacions i mentides, i pensin en l'interès general i en els compromisos assumits a l'inici d'aquesta legislatura i no perdin el Nord així com estan perdent l'oportunitat d'impulsar, amb convicció i decisió, el tren a Mallorca.


18 de setembre de 2009

 GOB
Mallorca