Demanem al Consell de Mallorca, al Govern de les Illes Balears i als Ajuntaments que es deixin ajudar, que parlin i dialoguin amb la ciutadania i les entitats preocupades per l’ús massiu del sòl rústic per a centrals fotovoltaiques. Hi ha alternatives.

La transició energètica i el canvi climàtic són temes claus i determinants de la política de les Illes i s’ha de fer de manera participada, adaptada al territori i de manera planificada territorialment, energètica, agrícola i paisatgísticament.

Organitzacions ecologistes, entitats i col·lectius diversos d’arreu de l’illa varen constituir fa uns mesos la nova Plataforma «Renovables SÍ, però així NO!». L’objectiu era reclamar una moratòria urgent de tots els projectes que pretenen ubicar-se en sòl no urbanitzable, com els macroparcs solars de Selva, Petra, Consell, Llucmajor, Marratxí, Inca, sa Pobla, Santa Maria, Palma, entre molts altres.

Ara la Plataforma, torna a posar damunt la taula el seu Manifest amb les Demandes i Propostes per una ubicació racional, sostenible i planificada de les instal·lacions d’energies renovables a Mallorca en el marc d’una transició energètica adaptada al territori, respectuosa amb el patrimoni i el paisatge, democràtica i justa.

Per això, des del la Plataforma, i a part de la demanda ja feta pública de petició d’una moratòria en la tramitació dels projectes de parcs fotovoltaics a sòl rústic – excepte els projectes d’autoconsum – fins que s’aprovi el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, i el Pla Territorial Insular de Mallorca, per tràmit d’urgència, juntament amb altres demandes fetes públiques el dia de la presentació de la Plataformainiciam una campanya per a promoure adhesions al manifest davant la proliferació i acceleració de nous parcs de grans dimensions, com els de Puntiró o el de Talapi a sa Pobla, i impulsar accions per promoure el debat social en un tema tan sensible territorial i socialment.

El Manifest inclou propostes Per una transició energètica adaptada al territori, democràtica i justa i relatives també a Usos del territori i implantació territorial de les renovables. Podeu consultar-les al Manifest complet que adjuntam.

Algunes d’aquestes propostes coincideixen a més, amb les propostes sorgides dels processos de deliberació de l’Assemblea Ciutadana pel Clima. En concret, amb aquelles propostes amb més d’un 90% de suport que el Govern es va comprometre a implementar.

Esperam que el Consell de Mallorca, Ajuntaments i Govern de les IB tinguin present aquestes propostes , i les assumeixin com a acció política clau de les polítiques energètiques.

Clica la imatge per descarregar el manifest «Renovables SÍ, però així NO!»