Presenten, via esmena a la Llei de conservació d'espais de rellevància ambiental, declarar d'utilitat pública i interès social, l'aparcament de Cala Agulla a la finca propietat de l'actual explotador de l'aparcament que el PORN obliga a retirar.

PSIB-PSOE, MES PER MALLORCA I UNIDAS PODEMOS avalen així l'operació que pretén l'Ajuntament de Capdepera per fer un aparcament, encara que de titularitat pública, als terrenys propietat de l'actual explotador, en un tràmit que podria ser un cas clar de prevaricació administrativa, per no estar en absolut justificat. 

EL GOB es va assebentar ahir d'una esmena presentada en el darrer moment per part de PSIB-PSOE, Mes per Mallorca i Unidas PODEMOS amb la que es pretén declara d'utilitat pública i interès social, l'aparcament de 450 places que per un acord municipal dels partits polítics de l'Ajuntament de Capdepera, en la Comissió d'Assumptes Plenaris de dia 4 d'agost, en que determinar, sense cap criteri ni tècnic ni jurídic, com alternativa a l'aparcament actual.

Una ubicació que, com ja havia advertit el GOB, coincideix amb la parcel·la sobre la que, temps enrera, s'havia tramitat i desistit la declaració d'interès general: la parcel·la 84 del polígon 9, qualificat com a rústic general, per part dels explotadors de l'aparcament actual.

Així i utilitzant una llei d'expropiació forçosa pre-democràtica (Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forzosa) determinen la urgent ocupació de bens i drets afectats, predeterminen l'aparcament - no previst a cap pla ni sense cap justificació ni informe tècnic solvent - a la parcel·la propietat de l'empresa que explota l'actual aparcament "al·legal" i que ha va ser denunciada i condemnada penalment. A més estableixen una capacitat, 450 places, que supera amb escreix la plantejada al projecte presentat per a la Declaració d'Interès General que eren 320 i que està per damunt de la ràtio del PIAT per aquesta platja.

L'esmena és a més, confosa pel que fa a les edificacions de la parcel·la, els accessos, la titularitat i els tràmits ambientals. Tot plegat un despropòsit monumental tant pel fons com per la forma. 

Recordam que al 2018 el GOB ja va alertar de l'operació de compra de la parcel·la colindant a l'actual aparcament il·legal i ja va al·legar en contra de l'inici de tramitació de la declaració d'interès general per fer-hi el nou aparcament. Si l'Ajuntament ampara aquesta actuació, podria considerar-se un cas clar de prevaricació.

El GOB considera inadmissible aquesta esmena signada pels tres partits i considera que podría incórrer en motiu d'inconstitucionalitat, a més de basar-se en un acord municipal que ja advertíem que podria considerar-se prevaricació administrativa, atès que l'alternativa proposada no està en absolut justificada més enllà de la conveniència per part de la propietat actual dels terrenys que els va comprar ja amb la intenció d'explotar el nou aparcament per a Cala Agulla.

GOB Mallorca