El nou TIB suposa una millora, però resulta insuficient perquè el transport públic a Mallorca suposi una alternativa real al cotxe privat. El nou sistema tarifari penalitza a les persones que menys ho utilitzen. 
Per emergència climàtica i social, necessitem un transport econòmic i eficient que  arribi a tota la població. 

 El Govern ha posat en marxa des de l'1 de Gener el nou pla de transport públic amb autobús i les  noves concessions de les línies fins al 2035 a Mallorca. Una actuació molt necessària per a la  precarietat actual d'aquest sistema de transport, però insuficient per les necessitats reals de la  població. S'ha de tenir en compte que gairebé un 40% de la població de Mallorca no disposa de cotxe i necessita  un bon transport públic per anar a la feina, al centre educatiu i sanitari o altres serveis bàsics,  agreujant-se aquestes necessitats per la crisi social i econòmica. A més un dels eixos bàsics per  millorar la mobilitat a Mallorca és activar l'ús del transport públic com a alternativa a l'ús del cotxe  privat. Per això, incentivar el transport públic per a tota la ciutadania ha de ser una prioritat pel  Govern facilitant-ne el seu ús amb preus econòmics i generalitzats independentment del nombre de  viatges per passatger. 

En lloc d'això el nou sistema tarifari implementat pel Govern ha encarit el preu del bitllet senzill i  penalitza a les persones que menys l'utilitzen de forma molt important. Aquest fet actua com a  element dissuasiu pels potencials nous usuaris i redueix la possibilitat d'augmentar el nombre  d'usuaris habituals, que valorarien els avantatges d'anar amb transport públic: menys embussos,  menys dificultats per aparcar, preu competitiu en relació amb l'ús del cotxe… 


L'estalvi de temps en el cobrament com argument de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per evitar  retards en els horaris no potser una excusa per encarir el preu del bitllet senzill i situar-lo en un dels  més cars d'Espanya. Si volem un transport col·lectiu eficient en el temps d'arribada, s'ha d'assegurar  no "perdre el temps" en els embussos de les entrades i sortides especialment a Palma, es tracta d'activar els carrils anomenats VAO (vehicles d'alta ocupació) destinant un carril ja existent a l'entrada  i sortida de Palma únicament pel transport col·lectiu públic. Aquesta proposta no és nova i està inclosa en el pla de transports i el de carreteres vigents de fa més de 10 anys. 

Terraferida creu que les noves connexions i freqüències establertes són insuficients per les necessitats  de la població de Mallorca. S'han prioritzat les connexions i les freqüències amb les zones turístiques amb alta densitat de població especialment en els mesos d'estiu, en lloc de prioritzar una millor  connectivitat amb els serveis bàsics i necessaris per a la població. 


La gran majoria de connexions segueixen fomentant un transport radial on el destí final és a la  macrocefàlia de Palma, i s'han establert poques possibilitats d'un transport més circular i d'interconnexió entre pobles sense haver d'arribar o passar per Palma. El transport públic és una eina bàsica per crear cohesió social i facilitar les connexions i freqüències amb els serveis bàsics. Aquesta és una prioritat que aquest pla de transport i concessions no contempla. 

Així mateix Terraferida valorem positivament que una part significativa d'autobusos no utilitzi dièsel, encara que considerem que és insuficient que només 18 autobusos siguin elèctrics (9 d’ells 100%  elèctrics i 9 híbrids-elèctrics). A més se'ls ha assignat trajectes en línies de curt recorregut. Una part important de la nova flota, concretament 198 autobusos funcionen amb gas natural comprimit que tot i ser un combustible manco contaminant que el dièsel és una barreja d'hidrocarburs que té el mateix origen que el petroli i tan fòssil com la resta. 

Tenim una gran oportunitat per demostrar que el Govern vol fer polítiques decidides per fer front  l'emergència climàtica aplicant la Llei de Canvi Climàtic, on es fa una aposta per la motorització elèctrica. L'administració hauria de ser-ne el model per a la ciutadania. Terraferida considera que és  necessari invertir les prioritats de mobilitat per apostar de forma urgent per un transport col·lectiu  públic com a alternativa a l'ús del cotxe privat. En el context d'emergència social i climàtica en què ens  trobem, no podem perdre l'oportunitat de fer del transport públic una resposta a les necessitats reals de la ciutadania i aconseguir una mobilitat menys depenent del cotxe privat. Per això plantegem les  següents propostes per millorar la nova xarxa de transport públic d'autobusos: 

1- Que el preu del bitllet sigui més econòmic i facilitador de l'ús del transport col·lectiu públic, d'aquesta forma s'aconseguirà un transvasament de nous usuaris al transport públic.
2- Augmentar les connexions i les freqüències que donin resposta a les necessitats reals de la gent i no únicament continuar amb el mateix model de fer negoci a les zones turístiques massificades.
3- S'ha d'incrementar el nombre d'autobusos 100% elèctrics d'una forma decidida i a curt termini, aplicant la Llei de Canvi Climàtic aprovada pel Parlament de les IB. 
4- Facilitar la prioritat del transport col·lectiu públic a les entrades i sortides de Palma, destinant un carril dels ja existents per ús exclusiu del transport col·lectiu (VAO).