El propietari pot passar per la direcció del bar per recuperar-les