Dues accions que organitza un grup implicat amb la castració dels moixos
Hi ha mascaretes per adults i per a infants. Les mascaretes d'infants les podeu trobar a Bambi (Capdepera).