El Parlament, a proposta d’El Pi, aprova la inversió de 100.000 € per a la pista d’atletisme de Capdepera Era una de les esmenes d’El Pi als Pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2018 que es va aprovar al darrer Ple de la cambra autonòmica
 


 
 

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una inversió de 100.000 € per a la pista d’atletisme de Capdepera. Aquesta inversió la realitzarà el Govern l’any que ve gràcies a una esmena presentada pel Grup Parlamentari d’El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS al projecte de Pressuposts de la Comunitat Autònoma per a 2018.

El Pi, des de fa dos anys, venia sol·licitant al Govern aquesta inversió davant el greu estat de la pista d’atletisme de la localitat. Era urgent aquesta intervenció,  que serà possible  l’any que va gràcies a l’esmena presentada pel grup parlamentari d’aquesta formació i que es va aprovar en la darrera sessió plenària del Parlament de les Illes Balears.


Capdepera, 27 de desembre de 2017.