Miquel Llull, després de l'èxit de l'estudi de Joan Alzina, prepara una nova col·lecció que editarà Cap Vermell i Documenta Balear l'any 2018.Fa temps que ho rumiava. De fet ha estat una feina en paral·lel, ja que un personatge porta a l'altre. Miquel Llull ja te enllestides 12 monografies sobre els personatges més rellevants de Capdepera al llarg del segle XX.

Totes les monografies veuran la llum l'any que ve. Ara mateix vos podem avançar els noms:


Miquel Caldentey Ginard
Elionor Servera Melis 
Baltasar Coves Sancho 
Antoni Flaquer Reines
Llorenç Tous Massanet
Maria Vaquer Moll
Jaume Mercant 
Gabriel Flaquer Terrasa
Pere Orpi Ferrer
Joan Alzina Melis 
Jaume Alzina Sancho 
Joan Nebot Vaquer
Antoni Domínguez

De tots és sabut que el segle XX a Capdepera es donen fenòmens que no passen a cap altre indret de l'illa, per tant fa que la nostra història local sia tan rica i diversa, i a més, aporti claus per entendre tot el que va passar. Com podeu comprovar, tots són d'una complexitat enorme. El fet que els textos sien biogràfics facilita la lectura i la fa més planera, com hem pogut comprovar amb el volum de Joan Alzina. 

Miquel, enhorabona!!!