Una postal de la Cala Rajada actual....
 


 
     Inclús el turisme està malalt a Cala Rajada, com ho prova el fet que, any rere any, la temporada alta dura manco. De veritat volem tenir cura del turisme?
   Molts de diumenges faig el meu passetget del port a Cala Gat. Cada dia hi ha gent guaitant al maravellós edifici de primera línea que us he fotografiat. Fa mesos, o arriba a l' any, que es troba així:
   Envoltat d’amples voravies amb un modern acabat, a la vora d’un esplèndid parc verd que conté escultures abstractes. L’edifici, fermat per una cinta de la policia local, com a signe d’identitat, mostra un interior acurat, mobiliari i làmpades ergonòmiques, netedad impol·luta, un vidre  en forma de mosaic que cualsevol dia caurà damunt un ninet que el toqui...
   Propòs que aquest edifici sigui nomenat “Monument de Cala Rajada” i els que duen a terme el seu manteniment, “Fills il·lustres”, per així seguir la tònica de l’Espanya que no agrada a ningú.

   Aquí teniu algunes de les imatges rebudes:

A. Casellas