Cala Rajada. On puc aparcar?


Fa un temps que l’ajuntament de Capdepera ha trobat una suculenta i fàcil font d’ingressos, i en treu un bon profit. Una manera que pot qualificar-se d’obscena i ignominiosa de cara al ciutadà. Tots sabem que les multes imposades per la policia local són una part important del finançament municipal. Si aquestes són justes i justificables, no hi ha objecció. El problema és que certes multes, semblant legals, no tenen justificació i freguen la IL·LEGALITAT.

Em remet a un simple exemple, tristament viscut en primera persona. Determinats carrers, escollits al lliure albir, tenen un canvi quinzenal d’aparcament. Quinze dies s’aparca a l’esquerra i quinze dies s’aparca a la dreta. Bé. El problema és obvi per als veïns que hi residim. Aquest mes té 30 dies o 31? Avui és 15 o 16? És un any bixest? Quan hom creu que ho té clar i aparca en el lloc "legal", és multat. Per què? "El canvi de costat s’ha de fer sobre les 10 del matí", sentencia un oficial. Si un ciutadà aparca a les quatre del matí en el lloc adequat, és multat. Si està en el costat oposat a les 12:10 del dia següent, també és multat. Com quedam? Els senyals són clars: de l'1 al 15 i del 16 al 31. Per què em multen si el meu vehicle està en el lloc adequat? La confusió davant l’obvietat condueix a la desconfiança sobre les lleis, per tant a l’anarquia. Deduesc, davant l’experiència, que hi ha un marge de tot just sis hores per canviar el cotxe de costat. Poc importa si s’acaba de treballar a les 3 del matí o a les 8. La llei és la llei, al marge del que indiquin els senyals de trànsit.

S’ha sol·licitat, fins i tot des de la Policia Local, el canvi del sistema, establint canvis semestrals. Un sistema més senzill per al ciutadà i per a l’agent de l’ordre, però menys rendible per a l’ajuntament. "Multa a multa, anirem tapant forats", pensen els savis regidors. Em consta de manera fefaent la negativa, per part dels responsables de l’ajuntament, a implantar aquest sistema de regulació de l’aparcament en certs carrers de Cala Rajada on no s’estableixen, sense dir per què (les més rendibles en recaptació "legal"). Per què uns carrers del municipi gaudeixen d’aquesta prebenda i d’altres no? Hi ha gabellins de primera i de segona? Si hi ha una justificació plausible, ningú ens l’ha comunicat encara, i les autoritats policials la desconeixen.

Resulta obvi que l’afany recaptatori de l’ajuntament de Capdepera arriba a punts insospitats. A dia d’avui, la capritxosa llei m’ha costat ja 200 euros, i seguesc esperant una explicació coherent que ningú em donarà, perquè no n’hi ha. Ho entenc, en un any, amb un vehicle, es poden obtenir 2.400 euros, el sou d’un regidor. Set de diners.

Paolo Zerbato Cano