Les papereres de Cala Rajada no són les més idònees. Ja ho comentaven quan s'instal·laren, en fer l'embelliment de la nostra localitat, poden ser molt guapes però són poc pràctiques...

   La nostra crítica anava pel fet que quan fa vent la bossa s'infla com un globus i treu fora tots els fems escampant-los per arreu. El problema persisteix. Però la raó d'aquest comentari és un altre.
   Degut a la seva forma  alguns veïns fan mal ús d'elles i les utilitzen com a contenidor de fems. Hi ha aquesta de devora Filosa, al carrer l'Agulla, que cada dia compareix amb unes quantes de bosses de fems domèstics.
   Vagi per dit