Carrer Reis Catòlics de Cala Rajada. Divendres horabaixa. No calen comentaris.

Però si començam a analitzar la situació:
- A un prohibit estacionar.
- Sense matrícula.
- Cap llum ni senyal que adverteixi l'objecte que allà h ha.

Vaja, que si hagués passat la policia per allà hagués tengut una estona de feina.