L'aigua de la canonada rebentada impedia veure la mida del forat.
Foto Joan Company

A l'article sobre l'esvoranc del camí de s'Ullal ja parlàvem de que la carretera va passar per ull i un cotxe hi va quedar. Llavors no teníem cap foto de l'accident. Ara en Joan Company ens l'ha remesa i així ho publicam confirmant tot el que allà eren suposicions.