La carretera ha passat per ull i ha quedat tancada al trànsit.


Tot fa pensar, i així ho pensen també els veïnats, que la canonada de la xarxa de regadiu de la bassa de Son Jaumell 
ha rebentat. La carretera va passar per ull i un cotxe hi va quedar. Danys materials, l'ensurt, però res greu. Una vegada més, i ja en van moltes, que aquesta canonada, que continua pel camí de na Ferrera, vessa o rebenta.

Donat que tot això és fa amb els doblers públics, convendria que l'administració a qui correspon posi fil a l'agulla i ho arregli bé d'una vegada. Si es pogués saber el que han costat, els darrers quatre anys, els adobs que s'han fet, ens posaria els pèls drets. Fins ara la política era de no manteniment i així, quan jo no te remei, s'ha de baratar tot de bell nou. Esperam notícies i que els veïnats puguin tornar a la normalitat com més aviat millor.


En una recerca ràpida hem trobat diverses notícies al respecte:

Camí de na Ferrera, una altra vegada

El camí de Na Ferrera torna a estar tancat al trànsit

El camí de Na Ferrera, una vegada més, tancat

Asfaltatge del camí de Na Ferrera

Con es veu a la foto, ha estat gros.