Antoni Flaquer “Coix”

 La família Castus Morey, 1912


 

 En Joan Mercant “Castus” i la seva esposa, Francina Morey, vinguts de Valldemossa. Ell pescador i ella madona del cafè de na Francina "Castus", com se’l coneixia.

Fou molt popular, en el primer terç del segle XX, la casa de la seva propietat davant la Platgeta, on anys més tard hi tenien la botiga les germanes "Putxes".

El matrimoni tingué dos fills: en Joan, casat amb Antònia "Palla", els quals tingueren dos fills, que són els nins de la foto: na Francisca i en Joan Mercant.

El pare emigrà a Califòrnia i no tornà. Va deixar els fills amb sa mare.

Vora els nins, la filla del matrimoni Mercant-Morey, Francisca Mercant Morey, esposa d’Amadeu Alou, fotògraf.

A la dreta de la foto, Antonia "Palla". mare dels dos nins.