Les caravanes i roulottes a l'aparcament de Cala Agulla

Image
   Cada any, a l'estiu vèiem com dues o tres caravannes o auto-caravannes estacionaven tot l'estiu a l'aparcament de Cala Agulla.

    Des de la nostra ignorància pensàvem que aquesta gent, mancada d'espais a Mallorca, havia trobat un xollo. L'Havanna, vaja!. Per 3 € diaris (manco encara si compres l'abonament per un mes) tenen tots els serveis d'un camping i monten la paradeta, cadires, taules i hamaques davall dels pins de cap a cap d'estiu sense que altra gent la pugui emprar.

   El problema, com tot és que ara ja són més de 8, ocupen tota un franja d'aparcaments i ens demanam. Anirà a més?

   És l'aparcament el lloc adeqüat per aquests venicles-residència? Poden ocasionar danys mediambientals  aquestes estades intensives?

   Qui té la darrera paraula?


Image