trispol de la plaça dels pins
Això no és d'ara. Però ens empegueeix que les obres i i les infraestructures públiques durin tan poc. No fa molt que aquest bocí de la plaça dels Pins s'enrajolà de bell nou, quan es va llevar l'escenari fix. I mirau com torna a estar.
Ara no volem cercar culpables, més ens valdria reflexionar i que les coses públiques es fessin a consciència, com si fos per a ca nostra i, sobretot, per a durar.

De vegades les festes posen al descobert aquestes misèries.