Un lector que aprofita per felicitar-nos pels articles sobre la circulació a Cala Rajada, ens planteja aquesta pregunta denunciant com els deteriora el mobiliari urbà que pagam entre tots.