El trenet turístic, o com més són més riuen.

Sisè capítol de la sèrie. Ens ocupam, avui, del trenet turístic, que aquest "element" de transport que tant contribueix a embossar la circulació de sa Font de sa Cala fins a l'Agulla, passant per tot Cala Rajada.

Aquests artefactes són comuns a gairebé tots els nuclis turístics, i nosaltres no en qüestionam el seu atractiu i fins i tot la seva utilitat per a molts de turistes per a desplaçar-se entre els distints nuclis del municipi. Nosaltres, en aquesta secció, parlam únicament dels problemes de circulació, i, certament, el trenet és un problema. El pots enganxar a sa Cala i haver-li d'anar a darrere fins a Cala Rajada, si dus un poc de mala sort, cosa força habitual.

És a dir, que el tren aporta no un gra d'arena, sinó una palada sencera, als problemes del trànsit que patim.