Una vegada més, la passarel·la de n'Aguait ha estat adobada. Recordem que ja comentàrem que, amb cada temporal de Llevant de certa importància, aquest tram final que facilita l'arribada a la platgeta de n'Aguait es fa malbé i els taulons acaben enmig de la platja. Mentre se cerca una solució una mica més "estable" (s'ha parlat de fer un mur protector o fer el darrer tram de ciment) es continuarà adobant sempre que faci falta.Així quedà després del temporal de principi de novembre:
http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/placa-del-sitjar/17444-efectes-del-temporal-a-n-aguait