Literal:  " Tots els nins desatesos seran venuts com esclaus"