La primera evidència és que hi ha brutor a la mar perquè algú la hi llença. Dit això, la segona evidència és que ningú se'n cuida de netejar. Amb els embats propis de l'estiu, bufant de mar cap a terra, la brutor  té tendència a acumular-se a prop de la costa.  En els mesos centrals de la temporada turística, la Conselleria de Medi Ambient solia endegar campanyes de neteja, amb embarcacions especialitzades. Enguany sembla que, finalment, hi han renunciat. Hem cercat a la pàgina web de la Conselleria i no hem estat capaços dee trobar cap referència a una possible campanya per a enguany.

Bé, aquest és el resultat. Una imatge gens ni mica idíl·lica.