Joves al Cafè l'Orient
 

Joves, molt joves! eren aquests clients del Cafè l'Orient, a la sala de dalt.
Asseguts a la taula del davant n'hi ha en Xisico de s'Horta, Joan Rius, Pere Blai i Joan Caracu.A darrere d'aquests joves  hi ha tota una colla reunida. Atenent a les fesomies  di trobam en Miquel Cofeta, Anita de Cutrí, Maria de na Cabrona, Catalina Mengola, Catalina Vadora i, guaitant, en Toni Matalasser.

El que dèiem  abans tots ben joves, molt joves...!

Foto Arxiu : Jusan